en

Visual Storytelling

SiesvanHintum ontwikkelt en produceert beeldverhalen met een sterk documentair karakter die inzicht geven in hoe mensen leven en werken, met welke moeilijkheden ze te maken hebben en hoe de inventiviteit en moed eruit zien waarmee ze die het hoofd bieden.

Ruud Sies is een fotograaf met een scherp documentair oog, dat vooral ontvankelijk is voor de sporen van menselijke ervaring die in een omgeving, een situatie en op de gezichten van mensen te vinden zijn. Voor Ruud is fotografie geen doel op zich, maar een instrument om de wereld perspectief te bieden als het om belangrijke en moeilijke kwesties gaat die ons allemaal aangaan. Daarvoor is het nodig met nieuwsgierigheid en een vermogen tot verwondering en bewondering naar mensen en hun situatie te kijken.

Hanneke van Hintum is een producente die met strategisch denkwerk zorgt dat de beelden, de verhalen en de vorm van het resultaat uiteindelijk in de juiste verhouding staan, zodat feiten en inzicht, drama en wijsheid, hoofd en hart allemaal hun plaats krijgen.

Sies van Hintum Beeld/Verhalen opereert als een twee-eenheid. Zowel in opdracht als autonoom. Binnen de kaders die een project stelt zullen ze hun eigen signatuur aan het werk geven. Bij de projecten die ze zelf opzetten zullen ze zelf het voortouw nemen en de middelen zoeken om de projecten te publiceren.not just books

Als team van fotograaf en producent is Sies van Hintum de regisseur van het project, wat ook kan betekenen dat een opdracht erom vraagt schrijvers, deskundigen, ontwerpers, tentoonstellingsmakers of multimedia specialisten erbij te betrekken. Het eindresultaat kan een prachtig boek zijn, maar soms zijn audiovisuele en digitale vormen beter geschikt.

always stay behind the photographer

Dat is wat ik doe, ‘staying behind the photographer’.
Wanneer het aankomt op productie dan kom ik in beeld.
Samen met Ruud, werk ik aan fotoprojecten en foto-opdrachten.
Hanneke

Visual Storytelling

SiesvanHintum ontwikkelt en produceert beeldverhalen met een sterk documentair karakter die inzicht geven in hoe mensen leven en werken, met welke moeilijkheden ze te maken hebben en hoe de inventiviteit en moed eruit zien waarmee ze die het hoofd bieden.

Ruud Sies is een fotograaf met een scherp documentair oog, dat vooral ontvankelijk is voor de sporen van menselijke ervaring die in een omgeving, een situatie en op de gezichten van mensen te vinden zijn. Voor Ruud is fotografie geen doel op zich, maar een instrument om de wereld perspectief te bieden als het om belangrijke en moeilijke kwesties gaat die ons allemaal aangaan. Daarvoor is het nodig met nieuwsgierigheid en een vermogen tot verwondering en bewondering naar mensen en hun situatie te kijken.

Hanneke van Hintum is een producente die met strategisch denkwerk zorgt dat de beelden, de verhalen en de vorm van het resultaat uiteindelijk in de juiste verhouding staan, zodat feiten en inzicht, drama en wijsheid, hoofd en hart allemaal hun plaats krijgen.

Sies van Hintum Beeld/Verhalen opereert als een twee-eenheid. Zowel in opdracht als autonoom. Binnen de kaders die een project stelt zullen ze hun eigen signatuur aan het werk geven. Bij de projecten die ze zelf opzetten zullen ze zelf het voortouw nemen en de middelen zoeken om de projecten te publiceren.Beeld/Verhalen

not just books

Als team van fotograaf en producent is Sies van Hintum de regisseur van het project, wat ook kan betekenen dat een opdracht erom vraagt schrijvers, deskundigen, ontwerpers, tentoonstellingsmakers of multimedia specialisten erbij te betrekken. Het eindresultaat kan een prachtig boek zijn, maar soms zijn audiovisuele en digitale vormen beter geschikt.

always stay behind the photographer

Dat is wat ik doe, ‘staying behind the photographer’.
Wanneer het aankomt op productie dan kom ik in beeld.
Samen met Ruud, werk ik aan fotoprojecten en foto-opdrachten.
Hanneke