en

God Bless America

In de serie "God Bless America" - die zeventien Amerikaanse staten bestrijkt - registreert Ruud de door alle lagen van de bevolking vertoonde adoratie voor de Stars and Stripes. Een vaderlandslievende, maar tezelfdertijd benauwende vorm van patriottisme dat zijn opleving vooral dankt aan de gebeurtenissen van 9/11

Het zijn beelden waarop de kleinburgerlijke benepenheid haast voelbaar is. In meer progressieve steden en staten daarentegen is datzelfde vlagvertoon een blijk van een welhaast anarchistische vrijheidsdrang.

Beeld/Verhalen